Bekijk objecten

Foto object
Zaandam Sint Cathrijnestraat 12 1501NN TE KOOP AANGEBODEN 628 m2 BESTEMMING GEMENGD PRIJS INSCHRIJVING

Object delen of doorsturen

Printvriendelijke versie Routeplanner

U wilt de locatie bekijken? Vul dan uw adres in om uw route te laten plannen!

(Voor de routeplanner wordt een nieuw venster geopend)

Omschrijving

Omschrijving object

Adres
Sint Cathrijnestraat 12, 1501 NN Zaandam.

Algemeen
Namens een GGZ instelling mogen wij u hierbij, bij inschrijving, een perceel met daarop twee objecten aanbieden. Het object met zadeldak bestaat uit drie verdiepingen, met verschillende kamers en kantoorruimten. Het naastgelegen object met een plat dak is in gebruik geweest als dagbestedingsruimte. De locatie zal leeg en vrij van huur en gebruik worden opgeleverd.

Het object is gelegen in de wijk Oud-Zuid ten zuidoosten van het centrum van Zaandam. De directe omgeving bestaat veelal uit woningen en op twee minuten loopafstand bevindt zich een supermarkt.

Parkeergelegenheid
Op eigen terrein zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

Bereikbaarheid
De locatie is goed bereikbaar met eigen vervoer en op 5 minuten loopafstand is de eerste bushalte gelegen.

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Zaandam Zuid’ betreft de bestemming van de locatie ‘Gemengde Doeleinden’. Op de verdiepingen is ‘Wonen’ toegestaan. Voor informatie hieromtrent verwijzen wij u nadrukkelijk naar Ruimtelijkeplannen.nl of naar de Gemeente Zaanstad.

Energielabel
Dit object beschikt over energielabelklasse E.

Vraagprijs
Bij inschrijving.

Verkooptraject

Tot de verkoopinformatie behoren onder meer:
• Verkoopvoorwaarden en Dataroom op aanvraag beschikbaar. Deze kan worden opgevraagd via info@amgea.nl onder vermelding van ‘’Dataroom Sint Cathrijnestraat 12 Zaandam’’. Gegadigde(n) kan na invullen en ondertekenen van de Verkoopvoorwaarden de dataroom ontvangen. Deze zal worden verzonden middels OneDrive.

In de dataroom zijn de navolgende documenten opgenomen:
1. Verkoopinformatie;
2. Eigendomsakte;
3. Kadastrale gegevens;
4. NEN2580 meetrapport;
5. Plattegronden;
6. Fotomateriaal;
7. Matterport;
8. Energielabel;
9. WOZ OZB;
10. Technische informatie;
11. Verkennend milieuhygienisch bodemonderzoek (actualiserend onderzoek ‘21 volgt);
12. Concept koopovereenkomst;
13. Biedingsformulier;
14. Verkoopvoorwaarden.

Start verkoop
Donderdag 23 september 2021.

Bezichtigingsmogelijkheden
OP DEZE LOCATIE HEBBEN DE BEZICHTIGINGEN INMIDDELS PLAATSGEVONDEN. BEZICHTIGEN IS VANAF HEDEN NIET MEER MOGELIJK.

Vrijdag 8 oktober 2021
Bezichtigingsmoment I vanaf 12.00 uur en 14.00 uur

Donderdag 14 oktober 2021
Bezichtigingsmoment II vanaf 14.00 uur en 16.00 uur

Woensdag 17 november 2021
Een schriftelijke bieding dient vóór 15.00 uur binnen te zijn middels het biedingsformulier (deel uitmakend van de dataroom):

1. Email aan instrumenterend notaris Ligthelm en Dekker Notarissen; inschrijving@l-d-notarissen.nl
Of
2. Per aangetekende post aan instrumenterend notaris

Een bieding dient de volgende informatie te bevatten:

Natuurlijke-/rechtspersoon
Bij het indienen van een bieding verzoeken wij u ons de naam van de kopende partij te sturen alsmede adresgegevens, legitimatie(s) en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Koopprijs
De koopprijs moet worden vermeld in euro’s exclusief kosten koper.

Tekenen koopovereenkomst
De koopovereenkomst dient vóór of op 30 november 2021 te worden ondertekend.

Datum levering
De levering dient plaats te vinden vóór of op woensdag 22 december 2021 bij Ligthelm en Dekker Notarissen te Rotterdam.

Eventuele voorwaarden van koper
Als er aan uw bieding specifieke voorwaarden zijn gekoppeld dient u deze duidelijk te omschrijven. Vriendelijk verzoeken wij u ook een duidelijke tijdslijn aan te geven binnen welke periode de voorwaarden zullen vervallen. De voorwaarden zullen in weging van de bieding worden meegenomen.

Voorbehoud verkoper
1. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen en op elk door haar gewenst moment, de verkoop te beëindigen;
2. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om niet in onderhandelingen te treden met één of meer partijen;
3. Verkoper neemt het nadrukkelijk voorbehoud goedkeuring RvB en RvT voor verkoop op welke eerste voorbehoud komt te vervallen bij de ondertekening van de koopovereenkomst door de tekenbevoegde bestuurder(s) en/of de gemachtigde namens het bestuur.
In aanvulling op het gestelde in de verkoopvoorwaarden zal Verkoper in de voornoemde gevallen geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.

Informatieverstrekking
Verkoper, noch haar werknemers zullen geen enkele informatie verstrekken over het object en de verkoop daarvan. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk doch dringend nimmer de locatie zelf te betreden. Indien u vragen heeft over de propositie, dataroom en/of verkoopproces staan wij u uiteraard graag te woord. Rest ons te benadrukken dat de onderhavige propositie discreet behandeld dient te worden en deze informatie uitsluitend en exclusief bedoeld is voor de geadresseerde.

De genoemde informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Alle gegevens uit deze objectinformatie of anderszins verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor de ontvanger en dient strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Deze informatie mag op geen enkele wijze door middel van (foto)kopie, druk of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amgea Vastgoed Adviseurs B.V. worden verveelvoudigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amgea Vastgoed Adviseurs.

Lees de hele omschrijving
Kenmerken Oppervlakte Functies
Objectnummer 150120211018
Beschikbaar In overleg
Bouwperiode 1945-1959
Bouwlagen 3
Ligging In woonomgeving, In winkelomgeving
Huidige staat Goed
Energielabel E label
Parkeerplaatsen Eigen parkeerplaatsen buiten
VVO 628m2
BVO 758m2
Perceel 1 1101m2
Bestemming Gemengd
Soort ruimte
 • Kantoorruimte
 • Praktijkruimte
Functies
 • Kantoor - zie plattegronden
Foto's
Pijl links
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
Pijl rechts
Kaart
Press Esc to close