Zorgvastgoed

ZOGO is een openbaar landelijk vastgoedplatform met een actueel bestand van vraag en aanbod van beschikbare vastgoed objecten geschikt voor zorg- en maatschappelijke activiteiten.

Een innovatieve aanzet van zorg- en vastgoedprofessionals om een ondoorzichtige markt transparant te maken en daarmee vragers en aanbieders samen te brengen. Dé kans voor uw organisatie om leegstand gebruikersgericht aan te bieden, een object te verkopen of een specifieke zoekvraag adequaat uit te zetten. 

Aanbod zorgvastgoed

Leegstand treft zorginstellingen en de zorgvastgoedmarkt. Wegens de veranderingen in de zorgsector door o.a. inkrimping in de langdurige zorg (veroorzaakt door het regeringsbeleid dat gericht is op scheiden van zorg en wonen) en vergrijzing, worden zorginstellingen genoodzaakt anders om te gaan met hun vastgoedportefeuille. De leegstandsproblematiek is dus niet beperkt tot de (commerciële) vastgoedmarkt. Circa 800 zorglocaties zullen de komende jaren hun deuren moeten sluiten. Vraag en aanbod van zorg in het algemeen verandert: de tendens van intramuralisering naar extramuralisering, het groeiend aanbod van (kleinschalige) zorg vanuit gespecialiseerde klinieken en de commercialisering van zorggerichte producten en diensten bijvoorbeeld.

Zorginstellingen moeten ingrijpende keuzes maken voor hun investeringen en zorgvastgoedstrategieën op korte en lange termijn. Objecten afstoten, transformeren of slopen? Inmiddels staan veel vierkante meters zorgvastgoed leeg. Tegelijkertijd is de vraag naar geschikte vastgoedobjecten door (private) zorgaanbieders en thuiswonende ouderen c.q. zorgbehoevenden gestegen. Objecten met een zorgfunctie zijn ook steeds meer in trek bij marktpartijen - buiten de zorg - die het object (met de vigerende bestemming of na een bestemmingswijziging) voor een andere functie gebruiken na een herontwikkelingstraject.

Zorgvastgoed transparant 

Het actuele aanbod van beschikbaar zorgvastgoed is onvoldoende zichtbaar voor zoekende partijen. Het onbenutte aanbod blijft veelal binnen het bereik van de zorgorganisaties zelf en is onbereikbaar voor partijen die wel van de leegstaande objecten gebruik zouden kunnen maken.
De begroting van zorginstellingen komt door de huidige stand van zaken onnodig onder druk te staan en middelen worden onvoldoende ingezet voor het eigenlijke doel; het bieden van kwalitatieve zorg. 

Klik hier voor het bekijken van zorgvastgoed op ZOGO.