Bekijk objecten

Foto object Verkocht
Wassenaar Meijboomlaan 1,1a, 2 en 5a 2242 PR TE KOOP/HUUR AANGEBODEN 3202 m2 BESTEMMING MAATSCHAPPELIJK PRIJS NOTK / NOTK

Object delen of doorsturen

Printvriendelijke versie Routeplanner

U wilt de locatie bekijken? Vul dan uw adres in om uw route te laten plannen!

(Voor de routeplanner wordt een nieuw venster geopend)

Omschrijving

Omschrijving object

Algemeen
Uniek complex om binnen vigerende bestemming en in alle beslotenheid en rust uw exploitatie in de zorg uit te kunnen oefenen. De betreffende objecten, tesamen genaamd ''Landgoed Rijksdorp'' zijn gesitueerd op een prachtige rustig gelegen locatie in het duingebied van Wassenaar.

Het complex biedt uitstekende mogelijkheden om woon-zorg-en ambulante functies te combineren. Op deze rustig gelegen locatie, doch in de buurt van alle uitvalswegen en voorzieningen kan worden gewoond, gewerkt en (ver)zorgd.

Het Rijksdorp, een voormalig landgoed, is totaal groot 40 hectare en als onderdeel van dit landgoed is onderhavige (zorg) locatie nu beschikbaar. In het verleden is deze locatie onder meer in gebruik geweest als een Engels Internaat. Het laatstelijk gebruik is door het KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen).

Het landgoed kent in totaal 4 separate opstallen, onderverdeeld in ''Het Landhuis, ''Het congresgebouw'', ''Het Ooievaarsnest'' en ''Het Uilennest''.

Adres
Het landgoed bestaat uit 2 separaat gelegen kavels met daarop respectievelijk vier opstallen, te weten de Meijboomlaan 1, 1a, 2 en 5a te Wassenaar.

Meijboomlaan 1 'Het Landhuis'
Het monumentale 'landhuis' deel uitmakend van het complex staat bekend als het 'hoofdgebouw' en is omstreeks 1922 (architect S. de Clerq) gebouwd. Het object is prominent op het complex gelegen en biedt naast diverse slaapkamers op de verdiepingen tevens diverse kantoorruimten. In een later bouwjaar is er een vleugel aan het landhuis aangebouwd met diverse slaap-en kantoorvertrekken.

Meijboomlaan 1a, 'Het Congresgebouw'
Het congresgebouw is voorzien van 23 studio's met van eigen sanitair en een centraal gelegen groepsruimte c.q. vergaderzaal. Het object is omstreeks 1992 gebouwd en is gelegen tussen het hoofdgebouw en de voormalige dienstwoning.

Meijboomlaan 2, 'Het Ooievaarsnest'
Meijboomlaan 2, op de hoek van de Laan van Rhemen van Rhemenshuizen, is genaamd 'het Ooievaarsnest'. Het Ooievaarsnest beschikt over een professionele keuken en een prachtig gelegen restaurant op de begane grond. De verdiepingen 1 en 2 alsmede de zolderetage beschikken over diverse slaap- en kantoorvertrekken. Het is gebouwd omstreeks 1925.

Meijboomlaan 5a, 'Het Uilennest'
Meijboomlaan 5a genaamd 'Het Uilennest' beschikt op de begane grond over 4 studio's met gedeeld sanitair. De eerste verdieping zal zeer goed kunnen worden ingezet als dienstwoning. Het Uilennest is omstreeks 1923 gebouwd.

Het landgoed biedt voldoende parkeervoorzieningen. Het parkeerterrein is centraal gelegen en biedt toegang tot alle opstallen.
Tevens behoort het tot de mogelijkheden om de woning, gelegen aan de Laan van Rhemen van Rhemenshuizen 3 bij het complex te betrekken. De opstallen zijn zowel gezamenlijk als afzonderlijk te koop en/of te huur.

Oppervlakte & Kadastrale gegevens

Meijboomlaan 1, 'Landhuis
Ca.1.760 Wassenaar, B, 63901 ha, 29 a, 16 ca

Meijboomlaan 1a, 'Congresgebouw'
Ca.779 Wassenaar, B, 63901 ha, 29 a, 16 ca

Meijboomlaan 5a, 'Uilennest'
Ca.151 Wassenaar, B, 63901 ha, 29 a, 16 ca

Meijboomlaan 2, 'Ooievaarsnest'
Ca.512 Wassenaar, B, 556839a, 65 ca

Huurgegevens

Huurprijs
Nader overeen te komen.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Servicekosten
Er wordt huurder geen servicekosten in rekening gebracht, huurder dient zelf een contract af te sluiten met leveranciers van nutsvoorzieningen.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
Nader overeen te komen.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Koopgegevens

Koopsom
Nader overeen te komen.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting zal koper een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten op rekeningnummer van de instrumenterend notaris of afgeven ten kantore van de instrumenterend notaris op uiterlijk 5 werkdagen na bereiken van wilsovereenstemming. De door koper gestelde waarborgsom/bankgarantie zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en de transportakte, en eventueel verschuldigde overdrachts- en/of omzetbelasting over de onroerende zaak en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de roerende zaken, zijn voor rekening van koper.

Notaris
Nader door koper te bepalen.

Koopovereenkomst
Op te stellen door instrumenterend notaris.

Ouderdomsclausule
Verkoper verklaart dat de appartementen meer dan 90 jaar oud zijn, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe appartementen. Verkoper staat niet in voor de vloeren, het dak en gevels, de leidingen, voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand en optrekkend vocht.

Onderhoudstoestand
Verkoper heeft het verkochte nooit zelf feitelijk gebruikt en kan koper daardoor niet informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. Dergelijke eigenschappen c.q. gebreken zijn voor risico en rekening van koper.

Milieustatus
Met betrekking tot de milieukundige toestand van de bodem en het gebouw zijn eigenaar geen bijzonderheden bekend die schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu volgens de thans geldende maatstaven. Milieukundig onderzoek is recentelijk niet verricht. Koper komt, ten aanzien van de milieukundige toestand, geen andere aanspraken toe jegens verkoper, dan die, waarvan verkoper zich op grond van de wet niet kan exonereren.

Voor zover aan verkoper bekend, zijn in het object geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. Verkoper is niet bekend met feiten die er op wijzen dat het object enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het object, dan wel tot het nemen van andere maatregelen.

Voor zover aan verkoper bekend zijn in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig/verwerkt. Verkoper heeft gedurende de periode dat hij eigenaar/gebruiker was op of in de onroerende zaak geen asbesthoudende stoffen/materialen zijn aangebracht.

Erfdienstbaarheden/kettingbedingen/kwalitatieve verplichtingen
Koper dient al zulke bepalingen, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.

Locatie
Het onderhavige complex is gelegen in de omgeving 'Rijksdorp'. Het Rijksdorp, een voormalig landgoed, is voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog als woonwijk tot ontwikkeling gekomen. Het gebied is ongeveer 40 hectare groot en wordt in zuidwestelijke en zuidoostelijke richting begrensd door de 'Wassenaarseslag' en de 'Katwijkseweg (golfclub Rozenstein en het voormalige militaire vliegveld Valkenburg).

Bereikbaarheid
Via de N441 is het landgoed zeer goed bereikbaar. De N441 heeft een directe aansluiting op de A44 (Leiden) en de provinciale weg N206 (Zoetermeer _ Haarlem).

Bijzonderheden

Bestemming
Bestemmingsplan "Villawijken"
Planstatus: vastgesteld 17-5-2010 met als bestemming Maatschappelijk.

De gronden en opstallen zijn aangewezen voor Maatschappelijke dienstverlening. Onder het verlenen van maatschappelijke diensten vallen: maatschappelijke functies van levensbeschouwelijke aard (kerken), sociaal-medische, sociaal-culturele, educatieve en sociaal-educatieve aard (scholen en kinderopvang) alsmede een studiecentrum, een logiesgebouw, een dienstwoning en horeca in de categorie 1b.

De woning, gelegen aan de Laan van Rhemen van Rhemenshuizen 3 heeft de bestemming wonen.

Energielabel
Thans niet bekend.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Makelaars
Amgea Vastgoed Adviseurs
070-3382930

Nadorp bedrijfsmakelaars
070-3757575

Lees de hele omschrijving
Kenmerken Oppervlakte Functies
Objectnummer 224220190718
Beschikbaar In overleg
Bouwperiode 1905-1930
Bouwlagen 3
Ligging In woonomgeving
Huidige staat Goed
Energielabel Geen
Parkeerplaatsen Eigen parkeerplaatsen buiten, Openbaar gratis
VVO 3202m2
Bestemming Maatschappelijk
Soort ruimte
 • Woonruimte
 • Kantoorruimte
 • Praktijkruimte
 • Behandelruimte
Functies
 • Wonen: Zie aanbiedingstekst
Foto's
Pijl links
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
 • Afbeelding
Pijl rechts
Kaart
Press Esc to close