Lentis

Lentis

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We verlenen hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Cliënten kunnen bij ons terecht na een verwijzing van huisarts of specialist. Lentis bestaat al sinds 1873.

Zorggroepen Lentis

Bij Lentis hebben we zorggroepen:

  • Lentis Volwassenenpsychiatrie biedt allerlei soorten hulp aan jongeren en volwassenen tot 65 jaar die psychische of psychiatrische problemen hebben. Het kan gaan om lichte of om zwaardere problemen die het gewone leven verstoren. Voorbeelden zijn angst, rouwproblemen, eenzaamheid, eetproblematiek, depressie en bipolaire stoornissen.
  • PsyQ biedt hulp aan volwassenen voor de meest voorkomende psychische problemen (angst, depressie en dergelijke). PsyQ is een samenwerkingsverband van ggz instellingen, waaronder Lentis.
  • Basis ggz Lentis is voor volwassenen met lichte tot matige psychische problematiek. Ook mensen met langdurende psychische problematiek die goed willen blijven functioneren en terugval willen voorkomen zijn bij Basis ggz Lentis aan het juiste adres.
  • Dignis, de ouderentak van Lentis, biedt kwetsbare en afhankelijke ouderen die aangewezen zijn op zorg, een veilig onderkomen. Patiënten en inwoners houden zo veel mogelijk de regie op hun eigen behandeling.
  • Jonx, (vooral) de jongerentak van Lentis, helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. En betrekken daarin hun ouders of verzorgers. Jonx biedt ook hulp aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
  • Forint (forensische ggz en intensieve psychiatrie) is voor mensen die complexe en langdurige psychiatrische problemen hebben. Als gevolg daarvan vertonen ze delictgedrag of ander grensoverschrijdend gedrag. Forint werkt samen met justitie.

Lentis

Meer Gebruikers

All-In Real Estate
Hopman & Schreuder Bedrijfshuisvesting
Cushman & Wakefield
HeidaDeken Vastgoedadviseurs
VLIEG Bedrijfsmakelaars OG
Van der Kooij makelaars
Schoeman Consultants B.V.
NedBel Vastgoed B.V.
Brentano
bbn Adviseurs
Antes
Metterwoon Vastgoed BV
Samen Thuis pleeg-zorgboerderij
Careyn
Kenter Jeugdhulp
Stichting Lindenhout
Hartsema & Bakkenist
Pluryn
Vestia
Zorgcooperatie Nederland
Rozenboom Makelaardij
Rivierduinen
PsyQ
Philadelphia