Zorgvastgoed

ZOGO is een openbaar landelijk vastgoedplatform met een actueel bestand van vraag en aanbod van beschikbare vastgoed objecten geschikt voor zorg- en maatschappelijke doeleinden.

Een innovatieve aanzet van zorg- en vastgoedprofessionals om een ondoorzichtige markt transparant te maken en daarmee vragers en aanbieders samen te brengen. Dé kans voor uw organisatie om leegstand gebruikersgericht aan te bieden, een object te verkopen of een specifieke zoekvraag adequaat uit te zetten. 

Aanbod zorgvastgoed

Leegstand treft zorginstellingen en de zorgvastgoedmarkt. Wegens de veranderingen in de zorgsector door o.a. inkrimping in de langdurige zorg en vergrijzing, worden zorginstellingen genoodzaakt anders om te gaan met hun vastgoedportefeuille. De leegstandsproblematiek is niet beperkt tot de commerciële vastgoedmarkt. Vraag en aanbod van zorg verandert door de tendens van intramuralisering naar extramuralisering, het groeiend aanbod van gespecialiseerde klinieken en de commercialisering van zorggerichte producten en diensten.

Zorginstellingen moeten ingrijpende keuzes maken voor hun investeringen en zorgvastgoedstrategieën op korte en lange termijn. Objecten afstoten, transformeren of slopen? Inmiddels staan veel vierkante meters zorgvastgoed leeg. Tegelijkertijd is de vraag naar geschikte vastgoedobjecten door private zorgaanbieders en thuiswonende ouderen/zorgbehoevenden gestegen. Ook voor marktpartijen buiten de zorg zijn zorgobjecten interessant als belegging (transformatie of sale en lease back). 

Zorgvastgoed transparant 

Het aanbod van beschikbaar zorgvastgoed moet zichtbaar worden gemaakt voor partijen. Het aanbod blijft veelal binnen het bereik van de zorgorganisaties zelf en is onbereikbaar voor partijen die wel van de leegstaande objecten gebruik zouden kunnen maken. De begroting van zorginstellingen komt door de huidige stand van zaken onnodig onder druk te staan en middelen worden onvoldoende ingezet voor het eigenlijke doel; het bieden van kwalitatieve zorg. 

Klik hier voor het bekijken van zorgvastgoed op ZOGO.