Lievegoed

Lievegoed

De mens als geheel bekijken en behandelen. Zo denken en doen we bij Lievegoed. De persoonlijke benadering in een harmonieuze omgeving, met ruimte voor spiritualiteit en creativiteit op antroposofische grondslag.

Meer dan je denkt
Lievegoed is er voor iedereen die meer ruimte zoekt dan alleen een diagnose, of een ziektebeeld, biedt. Die op een andere, soms dwarse manier, wil laten meekijken naar zijn hulpvraag. Wij zien de cliënt uitdrukkelijk als meer, als een groter geheel. We kijken naar de gezonde kanten, naar de talenten en mogelijkheden. Naar wat hij of zij kan ontwikkelen. Met een persoonlijke benadering in een harmonieuze omgeving. Met ruimte voor spiritualiteit en creativiteit. Met een heldere structuur en een ritme in de dag en het jaar. Met een afwisseling van activiteit en rust, en uitzicht op een nieuwe balans.

Ontwikkeling
Ieders vermogen om zich te ontwikkelen, is veel groter dan meestal wordt gedacht. Wij zien iedere cliënt als individu, maar we werken veel in groepsverband. Zo wordt heel voelbaar dat niemand alleen is op de wereld, en niemand de enige is met een probleem. Het unieke van ieder mens staat centraal; niet het probleem bepaalt de aanpak die we kiezen, maar vooral het type ontwikkeling dat bij deze mens past. Zo werken we aan een combinatie van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van sociale vaardigheden.
De mens in al zijn facetten, met zijn moeilijke en zijn gezonde en sterke kanten. De mens als geheel,  als een wezen in ontwikkeling. En aan die ontwikkeling willen we bij Lievegoed  meer ruimte geven.

Verstandelijke beperking
Kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Zij hebben alle mogelijkheden om een zinvol leven leiden. Wij ontwikkelen sterke punten en verborgen talenten. We stimuleren sociale vaardigheden. We hebben veel aandacht voor ontmoeting met andere mensen en het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten. Wij bieden structuur in een warme, zorgzame omgeving. En we doen meer. Zinvol werk, toneel, muziek en kunst. In een ideale omgeving met actieve centra voor dagbesteding, mooie boerderijen en sfeervolle woonvoorzieningen, waar een ieder zich prettig voelt en zich naar vermogen kan ontwikkelen.

Psychiatrie en verslavingszorg
Een depressie of een verslaving, samen maken we het helder en gaan we gedrag en vastzittende patronen veranderen. Wij kunnen helpen een nieuw leven op te pakken. Wij weten dat het vermogen om problemen op te lossen veel groter is dan men denkt. We zien de mens als een individu. Maar niemand is alleen op de wereld. Daarom werken we voornamelijk in groepsverband. Groepsgesprekken, kunstzinnige en lichaamsgerichte therapieën. Spiritualiteit, creativiteit, zingeving. Structuur, het ritme van de dag en het jaar geven uitzicht op een nieuwe balans.

Kleinschalig
De plaatsen waar we onze zorg bieden zijn met opzet kleinschalig gebleven. Ze liggen verspreid over het land, met een concentratie in midden Nederland. Iedere verwijzer kan mensen naar ons doorsturen. Vanwege de kleinschaligheid en de specialistische aanpak past niet elke hulpvraag bij ons zorgaanbod.

Lievegoed Antroposofische Zorg

Meer Partners

GOOH PROJECTS.
Ligthelm & Dekker notarissen
OAK
Parnassia Groep
Staat Bouwmanagement
Amgea Vastgoed Adviseurs